top of page

Tüm kullanıcılar siparişin gerçekleşmesi durumunda işbu sözleşmenin tüm koşullarını

okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi 

www.hobimsanatim.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir:

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI :

Ünvanı :   Fatih Bayrak Tatlı&Kahve Dükkanı

Adresi : Sultanorhan mh. ilyasbey cd. N.2 GEBZE/KOCAELİ 

Tel-Faks: 05523348641

Email: tatlivekahve@gmail.com

1.2 ALICI  

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 

sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve

Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin

saptanmasıdır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, www.tatlivekahve.net internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,

satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve

elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile herbir ürün için ALICI'nın

yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde

ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve

varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya

ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün

teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan

bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka

veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde

nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve

açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8- SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde

sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3

gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin

gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm

zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve

taahhüt eder.

4.10- Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede

piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin

SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böyle bir durumda açık bir hata olması

nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.11- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu

ALICI&'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu

ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan

kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde

ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.12- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk

olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde

kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

4.13- İşbu sözleşme, ALICI tarafından siparişin tamamlanması aşamasında ve elektronik ortamda

onay vermesinden sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden

itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde

SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri

çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya

teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının

iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade

edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma

hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve

programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün kullanılmamış, yeniden satılabilirliğini

kaybetmemiş olmasına bağlıdır:

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar

Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri

yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI 

Fatih Bayrak- Tatlı&Kahve Dükkanı

www.tatlivekahve.com

Payment Methods
bottom of page